O projektu

 • Zapošljavanje 10 žena pripadnica ciljanih skupina na radno mjesto gerontodomaćica.
 • Osposobljavanje zaposlenih žena za poslove njegovateljice.
 • Pružanje usluga potpore i podrške za 60 krajnjih korisnika.

 

Projektom ,,Dati ruke'' u trajanju od 18 mjeseci ostvarit će se zapošljavanje žena, pripadnica ciljane skupine, na period od 12 mjeseci, koje će pružati usluge potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama (krajnjim korisnicima) na području Istarske županije, a poglavito s područja grada Pule.

Provođenjem osposobljavanja žena pripadnica ciljane skupine za poslove njegovateljice povećati će se njihova konkurentnost na tržištu rada što će olakšati proces pronalaska zaposlenja po završetku projekta.

Provedbom projekta doprinijet će se povećanju kvalitete života i pozitivno utjecati na smanjenje socijalne isključenosti krajnjih korisnika na području Istarske županije. Korisnicima će biti pružena kvalitetna pomoć i skrb, što će rezultirati pozitivnim promjenama u njihovom životu, ali i životima njihovih obitelji.

 

CILJANE SKUPINE ŽENA – žene u nepovoljnom položaju,  (nezaposlene i dugotrajno nezaposlene) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., beskućnice, pripadnice romske nacionalne manjine, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne.

KRAJNJI KORISNICI - Tko može biti korisnik besplatne usluge potpore i podrške?

 • starije osobe odnosno osobe u dobi od 65 godina i više
 • nemoćne osobe mlađe od 65 godina
 • osobe koje pravo na uslugu potpore i podrške ne ostvaruju po drugoj osnovi

 

 

KOJE SE USLUGE PRUŽAJU KRAJNJIM KORISNICIMA?

 •   pomoć u dostavi namirnica,
 •   pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 •   pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 •   pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 •   pomoć u socijalnoj integraciji,
 •   posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova,
  plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 •   pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 •   uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim
  društvenim aktivnostima