Osobni asistent

Uslugu „Osobni asistent za tetraplegičare“ u suradnji s Ministarstvom provodimo od samog početka pilot projekta osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta a to je 2006. godine. Počelo se sa pet korisnika – dva s područja Istarske županije i tri iz Primorsko-goranske županije.
Trenutno imamo dva korisnika iz Istarske županije (Pula i Buje) za koje je udruga s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisala trogodišnji ugovor za 2016.-2018. godine.

1. SPECIFIČNA PRAVILA ZA PRIJAVU PROGRAMA OSIGURAVANJA USLUGE OSOBNOG ASISTENTA OSOBAMA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA

1.1. Uvjeti vezani uz korisnike usluge osobnog asistenta

Korisnici usluge osobnog asistenta mogu biti:

 • osobe s tjelesnim oštećenjem kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju,
 • gluhoslijepe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju,
 • slijepe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju,
 • gluhe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju.

Nužno potrebna pomoć odnosi se na pomoć u obavljaju poslova kao što su:

 • osobna briga (higijena – pranje zubi, umivanje, tuširanje, kupanje, pranje kose, češljanje, rezanje noktiju itd; pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet; odijevanje i svlačenje; pomoć pri obavljanju fizioloških potreba; pomoć pri hranjenju i piću; pripremanje obroka; davanje lijekova i slično),
 • pomoć pri sitnim kućanskim poslovima (pospremanje stola, papira, knjiga, časopisa, dodavanje pomagala, pri listanju knjige, pisanju i slično),
 • obavljanje kupovine;
 • pomoć pri fizičkim potrebama (transfer krevet – kolica, pomoć pri kretanju, pomoć pri telefoniranju);
 • obavljanje administrativnih poslova – odlazak liječniku (uputnice, doznate, recepti), odlazak u banku, poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije;
 • pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije;
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

Korisnici mogu biti osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u dobi od 18 do 65 godina (Barthelov indeks 0-45), kojima nije oduzeta poslovna sposobnost te koji nemaju sklopljen ugovor o doživotnom, odnosno dosmrtnom uzdržavanju.
Korisnici kojima će biti pružena usluga osobne asistencije u trenutku objave natječaja ne smiju biti korisnici usluge smještaja, organiziranog stanovanja, cjelodnevnog ili poludnevnog boravka.

1.2. Uvjeti vezani uz osobne asistente

Osobni asistent mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • nezaposlena osoba (ne odnosi se na osobne asistente koji će nastaviti svoj rad);
 • potvrda o završenoj srednjoj stručnoj spremi (SSS) ili potvrde o završenoj osnovnoj školi i o završenom tečaju za njegovatelja;
 • liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti;
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak;
 • izjava kandidata kojom potvrđuje da isti nije s korisnikom usluge asistencije sklopio ugovor o doživotnom, odnosno dosmrtnom uzdržavanju;

Udruga je dužna po potrebi i na zahtjev Ministarstva dostaviti navedene dokumente ili ih dati na uvid.
Osobni asistent može samo u iznimnim slučajevima biti član obitelji, o čemu odlučuje stručna služba Ministarstva za svaki pojedini slučaj, po dostavljenoj zamolbi udruge, potpisanoj od strane korisnika.
Osobnog asistenta može samostalno odabrati sam korisnik ili putem posredovanja udruge.
Korisnici mogu tražiti promjenu osobnog asistenta, izraziti mišljenje o asistenciji koju koriste ili sugerirati odabir određene osobe. Otkazati osobnom asistentu moguće je jedino iz opravdanih razloga definiranih ugovorom o radu i Etičkim kodeksom.
Važno je napomenuti da konačnu odluku oko odabira osobnog asistenta donosi sam korisnik kojem će usluga osobne asistencije biti pružena.

1.3. Uvjeti vezani uz pružanje usluge osobne asistencije

Svakom se korisniku može odobriti najviše 80 sati mjesečno usluge osobne asistencije.
U svrhu procjene broja potrebnih sati asistencije za svakog korisnika potrebno je dostaviti ispunjenu Listu procjene i praćenja potreba.

Mjesečna naknada osobnom asistentu iznosi 2.000,00 kn neto.

Broj radnih sati osobnog asistenta uključuje fleksibilno radno vrijeme, kao i mogućnost rada neradnim danima i blagdanima te u večernjim satima, a prema dogovoru korisnika i osobnog asistenta.
Sukladno članku 75. Zakona o radu (NN 93/14) osobni asistent ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili bolovanja osobnih asistenata poslove osobne asistencije u njegovu zamjenu vrše postojeći zaposleni osobni asistenti. Samo u iznimnim slučajevima, uz prethodnu pismenu dozvolu Ministarstva u vrijeme zamjene moguće je zapošljavanje novog osobnog asistenta.

1.5. Obveze udruge

Udruga je obvezna prije početka provedbe programa s osobnim asistentima sklopiti ugovore o radu na određeno vrijeme ili ugovore o radu na neodređeno vrijeme, sukladno Zakonu o radu. Udruga je obvezna prije početka provedbe programa sklopiti i ugovore o suradnji za osiguravanje osobnog asistenta s korisnicima i u roku 8 dana od njihovog potpisivanja dostaviti jedan primjerak svih ugovora Ministarstvu.
Udruga je obvezna prije početka provedbe programa s voditeljima programa sklopiti ugovore o djelu ukoliko isti nisu zaposlenici udruge. Ako su voditelji programa zaposlenici udruge njihov plaćeni rad na mjestu voditelja programa potrebno je iskazati kroz udio u bruto plaći zaposlenika voditelja programa.
Voditelj programa je dužan koordinirati rad osobnih asistenata, pratiti rad osobnih asistenata na terenu, zadovoljstvo korisnika pruženom uslugom, voditi evidenciju o mjesečnim izvješćima osobnog asistenta i korisnika i evidenciju o broju iskorištenih sati osobnog asistenta. Na kraju provedbe programa voditelj je dužan pripremiti evaluaciju provedbe programa za svakog korisnika