Sredstvima institucionalne potpore Grada Pula zaposlili smo tajnicu na pola radnog vremena. Potpora je na tri godine 2016.-2018. i trenutno je zaposlena MarijaSimić.

Radno vrijeme tajnice: 9-13 sati od ponedjeljka do petka. Tel/fax: 637-087

Financirano od Grada Pula