Dokumenti

Statut

Statut UPITIŽ-a usvojen na skupštini 18.04.2015.

Strategija

Strateški plan UPITIŽ-a 2024. - 2027.

Izvješća