Redovna skupština 2013

Objavljeno u: Novosti

Sjednica upravnog odbora i redovna skupština održana je dana 27.04.2013. godine u 11,30 sati u Konobi „Stari Malin“, Kamik 3, Banjole  

Redovna skupština 2013

Objavljeno u: Izvjesca

Sjednica upravnog odbora i redovna skupština održana je dana 27.04.2013. godine u 11,30 sati u Konobi „Stari Malin“, Kamik 3, Banjole